Povrsinska zastita

PLASTIFIKACIJA

Površinska zaštita aluminijuma elektrostatičkim bojenjem – plastificiranjem u NISSAL-u vrši se u potpuno novom, najmodernijem postrojenju koje garantuje ispunjenje strogih svetskih standarda. Proizvodi od aluminijuma (profili i prateći elementi) se plastificiiraju poliesterskim bojama u prahu koje se  nanose elektrostatičkim putem u skladu sa sertifikatom QUALICOAT. Moguće je plastificiranje aluminijumskih profila svih konfiguracija maksimalne dužine do 7 m i limova maksimalnih dimenzija 7 m x 1,7 m.
Izuzetno veliki kapacitet postrojenja (150 tona aluminijumskih profila mesečno) projektovan je ne samo radi zadovoljenja potreba sopstvene proizvodnje već i radi vršenja usluga plastifikacije eksternim naručiocima.
Pogon poseduje tri različite kabine za nanošenje praha, što omogućava izuzetno veliku fleksibilnost i mogućnost za plastificiranje i najmanjih količina aluminijumskih profila.
Posebnu važnost ima činjenica da je vršenje usluga eksternim naručiocima moguće organizovati u jednom jedinom danu, uz prethodno zakazivanje.

Tehnološki postupak hemijske pripreme sastoji se od sledećih faza: odmašćivanje, dezoksidacija, ispiranje, pasivizacija, ispiranje u demineralizovanoj vodi, sušenje toplim vazduhom.
Hemijska priprema vrši se tehnologijom renomirane nemačke komanije “SurTec”, uz potpunu tehnološku podršku, a koja je dugogodišnji partner naše komanije.

 • Pasivizacija u sloju debljine 0,5 – 1,5 mikrona omogućava potpunu zaštitu od korozije i odličnu podlogu za plastifikaciju, u skladu sa preporukama standarda QUALICOAT.

 • Elektrostatičko nanošenje praha (u jednoj od tri kabine) vrši se najsavremenijom opremom švajcarske firme “ITW GEMA”. Nanošenje praha je potpuno ravnomerno i programirano za svaki profil, zavisno od konfiguracije profila.

 • Polimerizacija praha vrši se u peći sa senzorima u kojoj postoji konstantnost temperature tokom sve tri faze polimerizacije (grejanje profila, polimerizacija praha i hlađenje profila).

  Debljina sloja poliesterskog praha je 60 – 80 mikrona što omogućava potpunu površinsku zaštitu aluminijuma od daljih spoljašnjih uticaja.  Debljina sloja  i kvalitet meri se na svakom komadu finalnog proizvoda u sopsvenoj laboratoriji komanije, a u skaldu sa standardima i zahtevima QUALICOAT.

Proces je optimiziran na taj način da omogućava:

 • najpovoljniju cenu

 • najkraći rok vršenja usluge

 • najviši kvalitet  po QUALICOAT standardu

Stručni tim tehnologa pruža potpunu tehničku podršku za sve zahteve i pitanja kupaca.

ELOKSAŽA

Anodna oksidacija aluminijumskih profila se vrši u potpuno novom postrojenju kapaciteta 60000 A. Proces se odvija u 25 različitih kupatila  i garantuje ispunjenje strogih evropskih standarda “QUALANOD”. Eloksaža i  elektrohemijsko bojenje se vrši po sopstvenoj  karti i ton karti evropske asocijacije anodne oksidacijeEURAS  (koje su kompatibilne)  počev od prirodne boje aluminijuma, preko svetle bronze, srednje bronze i tamne bronze do crne. Moguća je eloksaža aluminijumskih profila svih konstrukcija i dužine do 7,5 m, a limova maksimalnih dimenzija 7,5 m x 2,0 m. Debljina oksidnog sloja eloksaže je 10, 15, 20 ili 25 mikrona u zavisnosti od zahteva kupca i namene profila. Kapacitet postrojenja je 450 tona aluminijumskih profila mesečno i projektovan je ne samo radi zadovoljenja potreba sopstvene proizvodnje već i radi vršenja usluga eksternim naručiocima.

Tehnološki postupak se sastoji od sledećih faza:

 • Mehaničke pripreme koja se vrši četkanjem profila savremenom visoko – produktivnom mašinom tipa SPAL 104. Mašina je opremljena finim četkama od nerđajućeg čelika, koje daju uniformni izgled značajne površine profila;
 • Mehaničke pripreme koja se vrši peskarenjem aluminijumskih profila. Peskarenje se vrši vrlo moćnom  mašinom za peskarenje inox kuglicama, tako da se dobije izuzetno ujednačena površina.
 • Hemijske pripreme kojom se vrši odmašćivanje i nagrizanje površine aluminijuma da bi se u kasnijoj fazi naneo kvalitetan sloj aluminijum oksida. Dodavanjem sredstva za satiniranje površine, na kraju ove faze dobija se fina svilenkasta površina aluminijuma.
 • Anodne oksidacije-elektrohemijskog procesa kojim se na površni metala, “veštački putem” stvara prevlaka aluminijum oksida, koja istovremeno ima zaštitnu, dekorativnu i funkcionalnu ulogu. Anodnom zaštitom aluminijuma i njegovih legura postiže se zaštita od korozije, električna izolacija, povećava otpornost na habanje, adheziona vezivnost koja je važna za eventualno kasnije nanošenje premaza, itd.

Kvalitet anodnog sloja zavisi od kvaliteta aluminijuma, mehaničke i hemijske pripreme, koncentracije elektrolita, temperature i gustine struje. Značajno je da kontrola ovih parametara nije prepuštena samo ljudskom faktoru jer postoji kompjutersko programiranje i praćenje. Pomoću softvera se vrši stalno nadgledanje i upravljanje procesom anodizacije, ravnomernosti gustine struje, koncentracije rastvora, temperature, kao i debljine anodnog sloja. Kada je postignuta unapred zadata debljina sloja ispravljač se isključuje, a postignuti rezultati ostaju zapisanina računaru, što omogućava izdavanje pisanih izveštaja o ostvarenom kvalitetu eloksiranja pojedinih šarži.

Ukupni kapacitet pulsnih ispravljača je 60000 A, što omogućava anodizaciju oko  450 t aluminijumskih profila mesečno.

 •  Elektrohemijskog bojenja – faze u kojoj se dobijaju sve boje eloksaže osim prirodne boje aluminijuma na taj način što se u porama anodnog sloja deponuju joni metala. 

Za ravnomernost boje potreban je ujednačen anodni sloj ostvaren u prethodnoj fazi anodne oksidacije, dobra koncentracija elektrolita i konstantna gustina struje. I u ovoj fazi upravljanje i kontrola se vrši pomoću kompjutera u kome je moguće postaviti do 70 različitih programa za nijansu boje, napon i vreme bojenja. To znači da se svi rastvori u tehnološkom procesu anodizacije automatski i konstantno doziraju prema unapred programiranim i zadatim parametrima. Ključna oprema u ovoj fazi je transformator TECNO 4 koji omogućava ravnomerno bojenje velikih šarži u kupatilima za elektro bojenje. Njegova najveća prednost je sposobnost povećanja i prodora struje na zaklonjenim površinama;

 • Završnog siliranja – kvalitetnim trajnim zatvaranjem pora aluminijum oksida.  
 • Finalnog pakovanja profila – uvijanjem papirnom ili PVC trakom grupe od nekoliko profila u zavisnosti od njihove konfiguracije.

Finalni  proizvodi anodne oksidacije svakodnevno se ispituju u sopstvenoj laboratoriji prema standardima QUALANOD-a, pod rukovodstvom tima tehnologa sa višegodišnjim iskustvom što garantuje kvalitet isporučenog proizvoda.