News

Saopštenje Aluholdinga vezano za COVID-19 od 23.04.2020 godine

Želimo da obavestimo lokalnu i širu javnost da naše preduzeće Aluholding, koje spada u red srednjih preduzeća i pretežni je izvoznik, ni u ovim teškim vremenima nije prestalo sa radom i nije otpustilo ni jednog radnika. Posebno bih naglasio da mi šta više tražimo još radnika u proizvodnji, te da smo stoga raspisali konkurs i uputili zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje i agenciji Infostud za prijem novih radnika. Smatramo da je ovo važna vest za privredu regiona, a i šire, na čemu insistira Predsednik i Vlada.

Mi na ovaj način dajemo naš doprinos stremljenjima Vlade u pravcu oporavka privrede.

Direktor ALUHOLDING

Saša Stevanović

Proslava dana firme i podela novogodišnjih paketića 17.12.2019