Konstruktivni profili

 

ALS 57

ALS 57 je sistem aluminijumskih profila bez prekinutog termičkog mosta.Omogućava izradu želuzina za prozore i vrata sa jednim ili više krila i mogućnošću otvaranja u polje i sklapanje.

Želizine mogu biti jednokrilne, dvokrilne i dvokrilne sklapajuće.

Aluminijumski profil ALS 57
Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila

 

Tehničke karakteristike :

Dubina profila rama 57mm

Dubina profila krila 57mm

Minimalna vidna širina 90.5 mm

Maksimalna vidna širina  116 mm

Minimalna vidna širina T profila 78mm

ALT 55

ALT 55 je sistem aluminijumskih profila sa prekidom termičkog mosta.Smanjenjem dimenzija termo sistema na 55mm širine štoka nije umanjena i termo izolacija jer je zadržana poliamidna traka širine 20mm.

Sistem profila ima mogućnost prihvatanja ispune od 22 do 38mm.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila

 

Tehničke karakteristike

Dubina profila rama 55mm
Dubina profila krila 64mm
Maksimalna vidna širina 116mm
Minimalna vidna širina T profila 72.2mm
Širina poliamida 20mm
Toplotna izolacija rama 2.9 W/m2K

Toplotna izolacija pozicije 2.18 W/m2K

ALT 68

ALT 68 je sistem aluminijumskih profila sa termo prekidom koji čine poliamidne trake širine 20mm.

Sistem je u stanju da prihvati ispunu od 20  do 38mm u zavisnosti od vrste upotrebljenih kit lajsni.

 
 
Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina profila rama 68mm
Dubina profila krila 68mm
Minimalna vidna širina 94.5mm
Maksimalna vidna širina 137mm
Minimalna vidna širina T profila 78mm
Širina poliamida 20mm
Toplotna izolacija rama 2.04W/m2K
Toplotna izolacija pozicije   1.49 W/m2K

ALT 7500

ALT 7500 je sistem aluminijumskih profila sa termo prekidom koji čine poliamidne trake širine 34mm.

U cilju postizanja boljeg koeficijenta provodljivosti toplote sistem je dodatno ispunjen poliuretanskom penom.Sistem je u stanju da prihvati ispunu  30-66 mm.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina profila rama 75mm
Dubina profila krila 84mm
Minimalna vidna širina 102.2mm
Maksimaln1 vidna širina 122,2mm
Minimalna vidna širina T profila 78mm
Širina poliamida 34mm
Toplotna izolacija rama  1.7 W/m2K
Toplotna izolacija pozicije 1.01 W/m2K

ALD 2100

ALD 2100 je sistem konstruisan tako da su stakla na otvarajućim i fiksnim poljima u istoj ravni što omogućuje ujednačenu refleksiju staklenih površina i „čist“ izgled fasade.

Termički prekid se ostvaruje u poliamidnim trakama širine 20mm do 33mm.U zavisnosti od odabrane kit lajsne moguće je prihvatanje ispune u rasponu od 23 do 40mm.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina profila rama 77mm
Dubina profila krila 100mm
Minimalna vidna širina 94.6mm
Maksimalna vidna širina 120.6mm
Minimalna vidna širina T profila 75mm
Širina poliamida 20mm
Toplotna izolacija rama 1.56 W/m2K
Toplotna izolacija pozicije 1.36 W/m2K

ALD 9100

ALD 9100 je termoizolovani aluminijum-drvo sistem kod kojeg se termički prekid postiže poliamidnim trakama širine 34mm.U cilju postizanja boljeg koeficijenta provodljivosti toplote, sistem je dodatno ispunjen polietilennskom ispunom LDPE.

Sistem je u stanju da prihvati ispune širine 46mm.

 
 
Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina profila rama 91mm
Dubina profila krila 114mm
Minimalna vidna širina 96mm
Maksimalna vidna širina 122mm
Minimalna vidna širina T profila 75mm
Širina poliamida 34mm
Toplotna izolacija rama 1.6 W/m2K
Toplotna izolacija pozicije 1.2 W/m2K

PKS

PKS sistem (podizno klizni sistem).Sistem je termoizolovan poliamidnim trakama širine 20mm.

Mogućnost prihvatanja ispune od 16 do 42mm u zavisnosti od upotrebljene kit lajsne.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina profila rama 138,2mm
Dubina profila krila 59mm
Minimalna vidna širina 113mm
Maksimalna vidna širina 154,3mm
Širina poliamida 20mm
Toplotna izolacija rama 3,39 W/m2K
Toplotna izolacija pozicije 1.2 W/m2K

ALFA 50

ALFA 50 SG HI je sistem termoizolovane strukturalne, viseće fasade, kod kod koje je prostor između stakala ispunjen sunđerastim termo profilom.Vidna površina profila, vertikala i horizontala sa unutrašnje strane je 50mm.

ALFA 50 je sistem klasične aluminijumske viseće fasade.Vidna širina aluminijumskih profila, vertikala i horizontala sa spoljne i unutrašnje strane je 50mm.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila

Tehničke karakteristike

Vidna dimenzija vertikale  50-196mm
Vidna dimenzija horizontale  50-120mm
Vidna širina profila   50mm
Širina poliamida u krilu  24mm
Toplotna izolacija pozicije 1.57 W/m2K

PANEL 70

PANEL 70 je konstruisan tako da nema vidnih razlika između fiksnih i otvarajućih polja što doprinosi uniformnom izgledu fasade.

PANEL 70 predstavlja kombinovani sistem aluminijumske zid zavese-sistem koji se svrstava između polustrukturalne i strukturalne fasade.

 
 
Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Vidna dimenzija vertikale  70mm
Vidna dimenzija horizontale  70mm
Vidna dimenzije lajsne u krilu   21,5mm
Širina poliamida u krilu  10mm
Toplotna izolacija rama   0,94 W/m2K
Toplotna izolacija pozicije  1.08 W/m2K

ALUBOND-AH SYSTEM

ALUBOND-AH je sistem aluminijumskih profila za izradu noseće konstrukcije provetrenih fasada obloženih kasetiranim kompozitnim materijalima ETALBOND, ALUCOBOND, J-BOND.

Noseći aluminijumski sistem ALUBOND-AH omogućava jednostavnu i brzu montažu na objektu.Uz upotrebu podešavajućih kotvi formira se horizontalni raster od aluminijumskih, nosećih vertikala.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina fasade   136-176mm
Obloga fasade : alukobond / trespa
Podešavajuća kotva od 80 do 160mm

BRISOLEI SUN CONTROL SYSTEM

BRISOLEI su sistem za zaštitu od sunca.Mogu biti sa fiksnim ili promenljivim nagibom što omugućava kontrolu prirodnog osvetljenja.Profili za zaštitu od sunca su u dimenzijama od 200mm i 300mm i dostupni u dužini od 6m.

Pokretanje zaštitnih lamela se vrši preko motora koji se biraju prema uslovima projekta.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila

Tehničke karakteristike

Profil senila   200mm i 300mm
Način montaže: fiksni i zaokretni
Otvaranje – motorom

UNUTRAŠNJE PREGRADE IP-56

 

UNUTRAŠNJE PREGRADE IP-56  su sistem unutrašnjih pregrada aluminijumskih profila bez termo prekida za izradu pozicija u sklopu unutrašnjih zidova.

Moguća je ugradnja aluminijumskih pozicija u sve vrste pregradnih zidova debljine 75-250mm.Vrata sistema su duplo šperovana debljine 40-42mm.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina štoka:  51mm
Ispuna: duplo šperovani plot  42mm
Debljina zida:  75-250 mm

UNUTRAŠNJA VRATA ID-100

UNUTRAŠNJA VRATA ID-100  je sistem unutrašnjih vrata koja se mogu raditi i u sistemu gde su vrata od duplo šperovanog plota debljine 40-42mm.

Aluminijumski profili omogućavaju opšivanje zida 130-300mm.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Minimalna vidna širina rama:  70mm
Ispuna: duplo šperovani plot 42mm
 
Debljina zida: 130-300mm

SANITARNE PREGRADE

SANITARNE PREGRADE su namenjene za izradu lakih, montažno-demontažnih pregrada u sanitarnim čvorovima, garderobama i za izradu punih pregrada i paravana u enterijeru.

Kliknite na sliku za preuzimanje kataloga profila
 

Tehničke karakteristike

Dubina profila rama: 23mm
Dubina profila krila: 23mm
Minimalna vidna širina: 25mm
Maksimalan vidna širina: 54mm
Ispuna: 18mm